Santo Domingo

 

 

Santo Domingo       (créole)

Santo Domingo ! Ayiti nan soufrans, ou tè ki bann nésans

malgré tout penitans, li kinbé`n sou balans

II

Santo Domingo ! gin lèw ou blié m`sé frè`ou, ou pa janm di`m bonjou

poum pa pran nan sékrèw, lè listwa va fè jou

R

Blyiéw byié, tout mizè nou pasé; sonjém tandé, lè nou té nan tété

Bay kou blyié, poté mak sonjé; fônn bay lanmin, san koupé faché

III

Santo Domingo ! nou tou dé nan tété, ou bwè pi plis pasém

Ou pi grosi pasém, ou pi grandi pasém

IV

Santo Domingo! manmanm ban`m komisyon, poum diw balé wouzé

sinon mapé toufé, nan monté maswifé

R

Ou finn sévré,nan mandém gouté; édém kanpé,poum kapab maché

Si mwen mouri, na viré sou do; bato nan dlo, pa ramé sou do.