Antoine nan Gommier : Tout pèp dwé viv ak kè kontan

TOUT PÈP FÈT POU VIV AK KÈ KONTAN

 

Dépi gen solèy ak lapli
Tout pèp fèt pou viv ak kè kontan

Siw wè sa pa fèt
Sé dirijan yo ki responsab

Anvan Trump té vinn prézidan
Amériken té viv ak kè kontan

Dépi Trump finn prézidan
Kè tout amériken séré, dlo nan jé

Ni sa ki renmenl, ni sa ki pa renmenl
Yo tout ap viv ak kè soté

Lè sa pral rivé ak ou prézidan
Dépi nan vandredi ou wè figu samdi

Parol anpil komansé fèt
Komansé gen kouri

Si sé pat magouy ki tap brasé
Tout mounn tap gentan di non

Lè gen magouy, ak gol a men
Préparéw pou pasé mové tan

Lè gen magouy tout mounn konnen
Sé dépi lè sa pou nou kanpé

Ann suvéyé magouy ak pawol anpil
Lè sa swiv DEFI ka di nou kisa pounn fè

DEFI sé pou nou you Antoine lan gomié
Lap toujou di nou sal wè pou nou

DEFI se buwo katastrof naturel nou
Buwo mové tan ak dézas nou

Swiv li lèl palé pou mové tan pa baré nou
Pou pawol anpil pa mennen dezas

Tout pèp fèt pou viv ak kè kontan

Kwè nan DEFI koré DEFI
Na wè si nou pap viv ak kè kontan

DEFI sé losion biennêt nou
Li pa vann pou lajan é li senti bon

Sé zanmi kanmarad nou
Antoine lan gomié kap plédé pou nou

Men Haiti nou vlé ya. Nou pa bezwen gratsiel ni la lune, sé viv nou bezwen viv.

Image may contain: sky, tree, plant, outdoor and nature

Édél plédé
Jodiya 09 Févrié 2019

Mike Joseph