En route !

Foto sa ak tex la di ke tout bagay palé déjà, kounyié ya sé mété mein pou nou bati ou lôt Ayiti. Diasporaa mété granmounn sou nou pounn fèl ansanm ak frènn ak sè nou yo ki fè tout sa yo kapab pou chanjé la vi. DEFI ap pran baton pélérin li nan mwa avril 2019, poul fè tout Amérik la, rasanblé tout sa ki ka rasanblé pou poté supô sa bay péyi dayiti ki mandé chanjman. Nou pa konn konbien tan sa ap pran nou nan wout, men nou dwé poté bon nouvel.

15 mars 2019
Pou DEFI
Mike Joseph