SI TÈT LÉTA AYISYEN TÉ DWAT

SI TÈT LÉTA AYISYEN TÉ DWAT

Si tèt léta ayisyen té dwat

anpil ayisyen isit ak lôtbô dlo patap malad

patap fè suk, fè tansyon, fè kè ak lôt gwo maladi

Si tèt léta ayisyen té dwat

ti mounn kou granmoun tap fè lago, lavironndédé san kè soté

nan tout plènn nan tout rajé, anba bon solèy, bon lapli jouk mayi mu

Si tèt léta ayisyen té dwat

péyi dayiti tap gen dola poul prété tonton Sam

touris étranjé patap bezwen rantré Ayiti tèlman avion tap plen ak ayisyen

Si tèt léta ayisyen té dwat

tout ayisyen tap gen dan lô, bleng bendeng nan tout kô

nan bank, nan boutik, tout koté voyé al vann naso

Si tèt léta ayisyen té dwat

mwenmenm avek ou tap tèlman renmen nou tap tiré kont gwo lajounen

fè lago, soté kôd jus nan sièl al glisé sou do lakansièl

Si tèt léta ayisyen té dwat

nou patap mouri nan chagren sou kabann lopital

koté menm chen paka japé pou fè konnen kilènn pralé

Si tèt léta ayisyen té dwat ayisyen patap fou.

 

Je Plaide

03 Août 2019

Mike Joseph