Men kwa manmanw, men kwa papaw

 

?Ta sanble kek jou apre Yanick Joseph odisyon li nan IGPNH la ta komanse sibi presyonAnn koute ansanm mesaj sa.

Slået op af Ayiti San FiltèSøndag den 9. februar 2020

DEFI ap pran responsablitél devan tout mounn ki mounn, poul di ke pi gwo mision li genyen se kinbé karaktè Ayiti kòm premié péyi nwa ki libéré tèt li soti nan lesklavaj devan le monde, san rézèv. San dispozision sa kelkeswa pwojè yon sitwayen ayisien gen nan djakout ou sé lavé men suyél atè. Sonjé ke sé nan tété lang ak blan ke Toussaint té pèdu tout bèl batay li té finn mennen, ki fè lè Dessalines pasé men li pran kònn lan, vrè batay pou la libèté ya té kòmansé. É sé sa ki té fè nou jwenn rézulta ak kolon yo ki paka wè nou lòt jan nan zie yo ke yon bann esklav ki pa mérité lòt konsidérasion. Pou tèt sa, DEFI pa nan tété lang ak kolon, kel sé blan, kel sé mulat, kel sé ti nèg nwè parèy nou. Péyi nou sé pou nou li yé, nap défann li ak tout diyité ke zansèt yo té mouri kité pou nou. DEFI di nou, ke si li inspiré poul mennen batay sa sé paske li konnen ke gen anpil ayisien konsékan ki dispozé pou yo fè respekté dwa yo san kondision. Kréyòl palé, kréyòl konprann, randevou casé, wè pa wè nap vansé. Pasé pranm ma pasé chèchéw.

DEFI kanpé nan Miami ak lanbi rasanbleman, pounn kapoté systèm vagabonday ak souflantiou ke Sweet Miky, patron Jovenèl Moïse ak tout lòt vagabon parèy yo établi nan péyi ya. Sweet Miky gen lontan dépi lap bannou défi nan déklaré « sa ki pa kontan anbaké. » É byen nou pa kontan, é nou bal DEFI pa nou :  » Men kwa manmanw, men kwa papaw, vinn pilél. » Siw konprann Ayiti sé péyi manmanw ak papaw té kité pou wou, apré tout gagòt wap fè yo, bout ou rivé. Si té gen justis ak léta nan péyi ya, ni wou ni vagabon parèy ou wa ki sou pouvwa, nou tap anba kòd lontan déja. Pou mounn ki mouri sou kont nou, sé tè ya kap réglé kozé sa. Bat chen yan tann mèt li.

10 Février 2020
Mike Joseph